Algemene voorwaarden

Correctheid vanĀ gegevens

Kipmap probeert steeds zo juist mogelijke gegevens te tonen. Plaatsen, dagen en uren van kramen worden doorgegeven door de verkoper zelf. Als deze gegevens zouden afwijken door onvoorziene omstandigheden als ziekte of klein verlet zijn kipmap of de uitbater hier niet verantwoordelijk voor.

Intellectueel eigendomsrecht

Kipmap vraagt om niet zonder toestemming gegevens van de website te gebruiken, aan te passen of uit te geven. Als u hier omtrent vragen heeft kan u steeds terecht bij contact@kipmap.be